Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII

 

1. TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

Acest site web (numit in continuare "SITE") este administrat de Clubul Roman al Crescatorilor de Canari Malinois-Waterslager (numita in continuare “CRCM”), cu sediul social in Str. Labirint nr.35 C, Constanta, telefon: 0735 085 933.

CRCM depune eforturi pentru mentinerea corectitudinii informatiilor expuse pe SITE. Cu toate acestea, avand in vedere posibile erori cu privire la aceste informatii, CRCM precizeaza ca imaginile folosite in site au caracter informativ.

De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, uneori descrierile pot fi incomplete, insa CRCM face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante.

SITE-ul poate contine si link-uri catre alte site-uri. CRCM nu este responsabila de politica de confidentialitate practicata de acestea precum si de orice alta informatie mentionata pe aceste site-uri.

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

UTILIZATOR: reprezinta persoana care acceseaza SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Conditiile de Utilizare ale prezentului SITE, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare.

CLIENT: reprezinta persoana care acceseaza SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Conditiile de Utilizare ale prezentului SITE, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezinta utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii CRCM.

UTILIZATORII/CLIENTII acestui SITE sunt rugati sa citeasca cu atentie termenii si conditiile de utilizare urmatoare.

Termenii si conditiile urmatoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunindu-se de drept prevederilor generale ale legislatiei in vigoare. Termenii si conditiile de utilizare pot fi modificate oricand prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificari devenind obligatorii cu efect imediat pentru toti UTILIZATORII/CLIENTII. Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt sa respecte termenii si conditiile prezentate in continuare precum si legislatia aplicabila.

 

2. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

CRCM prelucreaza date cu caracter personal prin culegerea de la UTILIZATORI/CLIENTI a datelor personale necesare executarii CONTRACTULUI si se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele obtinute de catre SOCIETATE vor fi stocate în baze de date iar SOCIETATEA va lua toate masurile pentru protectia lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

 

3. INFORMATII LEGALE

RASPUNDEREA CRCM.

CRCM nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o pierdere in situatia in care aceasta este cauzata de nerespectarea prezentelor termene si conditii/CONTRACTULUI si celorlalte instructiuni mentionate pe SITE.

CRCM nu raspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii SITE-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri accesibile de pe SITE.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA.

Toate materialele integrate in acest SITE sunt proprietatea intelectuala a CRCM. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptand perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Totusi, paginile complete ale SITE-ului pot fi tiparite daca sunt destinate a fi folosite in scop strict personal.

Fara a trece cu vederea aplicabilitatea generala a cel mentionate anterior, SOCIETATEA poate oferi ocazional oportunitatea de a descarca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din SITE.

 

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

CRCM inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre vizitator/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, CRCM are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENTII.

CRCM respecta dreptul la confidentialitate datelor fiecarei persoane care acceseaza SITE-ul.

CRCM nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENTI (nume, adresa, telefon sau adresa de posta electronica) (numite in continuare "Date Personale") exceptand situatia in care UTILIZATORII/CLIENTII insisi comunica aceste date. Prin inscrierea pe SITE si completarea datelor personale in formularele de inscriere, UITLIZATORII/CLIENTII decalara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a CRCM si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea CRCM si a tertilor cu care SOCIETATEA are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate CRCM,

participarea la concursuri, promotii;

transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);

statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii SITE-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;

pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale SITE-ului;

cercetari de piata;

urmarirea datelor de vanzari. SOCIETATEA poate face cunoscute aceste informatii in cadrul dealerilor si agentilor sai pentru activitatile mentionate mai sus.

CRCM nu va dezvalui nici un fel de informatie despre UTILIZATORII/CLIENTII

SITE-ului sau fara a primi mai intai consimtamantul expres al acestora in aceasta privinta. In acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENTII beneficiaza de dreptul la informare (art.12), acces la date (art. 13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justitiei (art. 18). Totodata, acestia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul CRCM.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Clubul Roman al Crescatorilor de Canari Malinois-Waterslager Str. Labirint nr.35 C, Constanta, UTILIZATORII isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

- o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

- sa intervina asupra datelor transmise.

 


Clubul Roman al Crescatorilor de Canari Malinois-Waterslager © 2018

xenno